Ocena brak

Swobodny przepływ usług: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa Francoise Gravier

Autor /michol Dodano /22.07.2011

Przybyła ona do Belgii na studia i wystąpiła o zwolnienie z opłat, które były pobierane od studentów zagranicznych. Po otrzymaniu odmowy i niewniesieniu przez nią opłat, zostałą skreślona z listy studentów, a władze nie pzedłużyły pozwolenia na jej dłuższy pobyt w Belgii. Zdaniem studentki pobierana opłata za studia była wyrazem dyskryminacji ze względu na jej narodowość.

Akt prawa krajowego był sprzeczny z art.49. Rząd belgijski utrzymywał, że edukacja pozostaje w gestii państwa, a więc nie może naruszać prawa wspólnotowego. ETS stwierdził występowanie w Belgii działąń dyskryminujących, bo opłaty pobierane były tylko od cudzoziemców. Równocześnie przyznano, że sfera edukacji nie wchodzi w zakres działalności Wspólnot.

Podobne prace

Do góry