Ocena brak

Swobodny przepływ usług - ZAKAZ DYSKRYMINACJI

Autor /michol Dodano /22.07.2011

  • Zasda traktowanai narodwego- nakaz traktowania obywatelii Uni tak jak obywateli własnych, to znaczy zakaz ich dyskryminacji

  • Wiele orzeczeń ETS-u dotyczyło zagadnienia dyskryminowania usługodawcó lub usługobiorców ze względu na to, że posiadali oni obywatelstwo innego państwa czł.

  • Problemy prawne dotyczące usługodawców powstawały w związku z ograniczaniem ich swobód pod pretekstem niemoalności świadczonej usługi lub z powodu wewnątrzpaństwowego ich licencjonowania

Podobne prace

Do góry