Ocena brak

Swobodny przepływ usług - RELACJA DO INNYCH WOLNOŚCI WSPÓLNOTOWYCH

Autor /michol Dodano /22.07.2011

 • Jest to taka wolność wspólnotowa, którą trudno zdefiniować, ponieważ jej zakres pokrywa się z zakresami innych wolności. Ma ona charakter subsydiarny w stosunku do innych swobód.

 • W Traktacie przyjęto, że stanowi ona uzupełnienie swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Obecna sytuacja jest znacznei bardziej skomplikowana.

 • Podmioy gospo. Chciałyby uniknąć ostrych wymogów związanych ze swobodą przedsiębiorczości, odwołując się do swobody świadczenia usług: 1)podmiot gospodarczy nie może uniknąć ostrzejszych regulacji dotyczących działalności gospodarczej, jeżeli jego działalność w innym państwie czł. ma charakter stały, tj. objęta jest swobodą przedsiębiorczości; 2) państwo czł. nie może jednak „wykonania usługi uzależnić od przestrzegania wszelkich przesłanek, które obowiązują w zakresie prowadz. Dział. Gosp.” objętej swobodą przedsiębiorczości, bowiem wówczas swoboda przepływu utraciłaby znaczenie; 3) zasadniczo podmiot gospodarczy nie może jednocześnie korzystać z obu swobód

 • Relacja pomiędzy usługą przepływu towarów i przepływem usług bywają niejasne.

 • Towary istnieją rzeczywiście natomiast wiele usług to produkty niewidzialne, obejmujące know-how, pomysły, ekspertyzy czy opinie. Istotne problemy powstają wtedy, gdy usługa jest połączona z towarem (pomysł z wytworem materialnym)np.gdy trener arobiku w obcym państwie prowadzi zajęcia, których nieodłączna podstawę stanowi sprzedaż kasety

 • Bodziec do ustalenia granicy między dwiema usługami- Sprawa Gerharta i Jörga Schindlerów

Byli to przrdstawiciele niemieckiej firmy „Süddeutsche Klassenlotterie”. Niemiecki organizator loterii zatrudnił pozwanych w celu jej promowania, między innymi w Wielkiej Brytanii. Schindlerowie wysyłali z terytorium Holandii listy do obywatelii brytyjskich zapraszające do udziału w loterii. Czy była to oferta sprzedaży towarów czy świadczenia usług? Zdaniem Trybunału, oferty tego rodzaju nie mogą być traktowane tak jak towary, ponieważ nie istnieją niezależnie od loterii. Uznano więc, ze chodziło tu o świadcznenie usług.

 • Swoboda świadczenia uslug nakłada się również na swobodę przepływu osób, jeśli dotyczy przeływu usługodawców i usługobiorców.

 • Swoboda świadczenia usług jest jednak szersza, obejmuje bowiem także przepływ samej usługi, tak jak w przypadku usługi pocztowej świadczonej przez Schidlerów.

 • Różnica między usługodawcą a pracownikiem jest zasadnicza. Pirewszy pracuje bowiem na własny rachunek, a drugi wykonuje pracę dla kogoś innego.

 • Najbardziej skomplikowane połączenia występują w stosunku do swobody prowadzenia dzialalności gospodarczej

 • Podobieństwa polegają na tym, że usługodawca oraz przedsiębiorca pracują na własny rachunek

 • Różnicuje ich to, że usługodawca może na terytorium obcego państwa czł. działać jedynie czasowo, natomiast przedsiębiorca powinien tam działać stale

 • Wydaje się, że za swobodą świadczenia usług świadczy: utrzymanie głównej siedziby w państwie macierzystym oraz osiągne tam znacznej części obrotów i zysków, przy jednoczesnym braku zamiaru działania w innym państwie czł. w sposób trwały i regularny

Podobne prace

Do góry