Ocena brak

Swobodny przepływ usług - MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA SWOBODY

Autor /michol Dodano /22.07.2011

  • Państwa czł. mogą jednostronnie ogranicz swobodę przepływu usług wiążących się z:

1) wykonywaniem władzy publicznej

2) porządkiem publicznym

3) bezpieczeństwem publicznym

4) zdrowiem publicznym

  • Działąnia mające na celu ochronę moralności publicznej nie są akceptowane

  • Państwa mogą podejmować takie działania ze względu na ważn nieekonomiczny interes państwowy, jeśli szanują zasady niedyskryminacji oraz proporcjonalności. Państwa skutecznie powołują się na : względy naturalnego środowiska człowieka, ochronę interesów wierzycieli, konsumentów czy pracowników, a także własnego dziedzictwa kulturalnego, artystycznego oraz archeologicznego lub cele polityki społecznej oraz zwalczanie oszustw. (np. sprawa Schindlerów, Manfreda Sägera, przewodników turystycznych)

Podobne prace

Do góry