Ocena brak

Swobodna ocena stanu faktycznego

Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011

Jest wtedy gdy adm. dla urzeczywistnienia stanu prawnego może wybierać między różnymi rozwiązaniami, gdy norma prawna nie determinuje w sposób jednoznaczny skutku prawnego, lecz pozostawia w sposób wyraźny dokonanie takiego wyboru organowi adm. Ustawa pozwala na wybór następstwa prawnego, przy czym można dokonywać wyboru między dwiema lub więcej możliwościami. Adm. oceniając stan faktyczny dopasowuje do niego odpowiedni skutek.

Podobne prace

Do góry