Ocena brak

Swoboda przepływu kapitału i płatności - ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Autor /michol Dodano /22.07.2011

- Swoboda przepływu kapitału i płatności skłąda się z 2 oczywistych komponentów:

1. Przepływu kapitału

* Polega na jednostronnym przeniesieniu wartości stanowiącej jednocześnie pewien majątek

* Następuje ono z jednego państwa członkowskiego do drugiego

* W tym pojęciu mieszczą się więc operacje finansowe związane z inwestowaniem funduszy lub polegające na przyznaniu kredytu podmiotowi w innym państwie członkowskim

* Nie obejmuje jakiegokolwiek wynagrodzenia za świadczenia wzajemne, na przykład za wykonaną pracę, usługę czy zakupione towary

* Zaliczamy do niego: bezpośrednie inwestycje, polegające na zakładaniu przedsiębiorstw lub zakupie udziałów w pzredsiębiorstwach istniejących w innym państwie członkowskim, zakup i sprzedaż nieruchomości, papierów wartościowych oraz innych instrumenów finansowych, udzielanie kredytów, pożyczek, poręczeń, a także przepływy osobiste (udzielanie darowizm czy przekazywanie spadków), fizyczny wywóz oraz wwóz wartości majątkowych, takich jak środki płątnicze (gotówka) czy papiery wartościowe (akcje) 

2. Przepływu płatności

* Obejmuje transfer waluty, stanowiący świadczenie wzajemne w kontekście zawartej transakcji

* Pojęcie to odnosi sie więc wyłącznie do świadczeń dwustronnych i jest związane z realizacją innych wolności wspólnotowych, które stanowią jego podstawę

* Przepływ płatności to: zapłata za zakupione towary, wynagrodzenie za pracę czy dokonaną usługę

- Przepływ kapitału może w przyszłości powodować powstanie obowiazku przepływu płatności. Jeżeli udzielony został kredyt, to płatnością stanie się przelew odsetek. Jeżeli dokonano inwestycji to płatnościami będą przelewy dywidend czy zysków.

- Zagadnienie różnic pomiędzy kapitałem i płątnościami ETS rozpatrywał w połączonych sprawach Graziana Luisi i Giuseppe Carbone.

Zostali oni ukarani grzywnami za wysłąnie poza granice Włoch kwot wyższych od dopuszczalnych przez prawo krajowe. G. Luisi twierdziła, że pieniądze były je potrzebne na pokrycie kosztów wycieczki turystycznej do Francji oraz  Niemiec, a także kosztów leczenia w Niemczech. G. Carbone chciał zapłacić za 3 mies pobyt turystyczny w Niemczech. Oboje powołali się na ograniczenie swobody podróżowania wewnątrz Wspólnoty. ETS stwierdził, że opłaty turystyczne, a także przekazywanie środków finansowych związanych z podróżami czy leczeniem są płatnościami. Nie są natomiast przepływem kapitału nawet wtedy, gdy dochodzi do fizycznego transferu banknotów.

Podobne prace

Do góry