Ocena brak

Swoboda przepływu kapitału i płatności – Zakaz dyskryminacji

Autor /michol Dodano /22.07.2011

 • Zakaz stosowania wszelkich ograniczeń przepływu zarówno pomiędzy państwami członkowskimi, jak i pomiędzy nimi i państwami nieczłonkowskimi

 • Państwa nieczłonkowskie

 • Przepływy do lub z takich państw podlegają specyficznemu reżimowi prawnemu, który „dyskryminuje” je w stosunku do przepływów wewnątrzwspólnotowych

 • Przewidziano 3 przypadki odmiennego traktowania państw nieczłonkowskich:

  1. Środki bezpieczeństwa (decyzja Rady)

  2. Ograniczenia wspólnotowe(decyzja Rady)

  3. Ograniczenia stosowane jednostronnie przez państwa(decyzja państwa, jeśli po zastosowaniu sankcji wspólnotowych Rada nie ograniczyła przepływu kap i pł)

Ad. 1 – Środki bezpieczeństwa

 • W sytuacjach wyjątkowych, gdy przepływ kapitału do lub z państw nieczłonkowskich powoduje lub potencjalnie może spowodować poważne trudności w funkcjonowaniu Unii Gosp i Wal.

 • Można zablokować lub utrudnić przepływ kapitału do lub z państwa członkowksiego pod warunkiem, że 1) środki takie są absolutnie niezbędne, 2) proporcjonalne w stosunku do celu, 3) będą stosowane jedynie pzrejściowo w okresie 6 m-cy

 • Przepis ten dotyczy przede wszystkim takich sytuacji, w których na rynek wspólnotowy gwałtownie napływają kapitały spekulacyjne lub z niego nagle wypływają, co może zagrażać gospodarce lub wspólnie ustalonemu kursowi euro

Ad. 2- Ograniczenia wspólnotowe

 • Sankcje gospodarcze, polegające na całkowitym zerwaniu stosunków gospodarczych bądź na ich ograniczeniu

 • Podstawę takiego aktu stanowić moze, np., łamanie praw człowieka

Ad. 3 – Ograniczenia stosowane jednostronnie przez państwa

 • Sanckje są stosowane wspólnie, ale decyzje w sprawie ograniczenia przepływu podejmują jednostronnie

 • Mogą to uczynić tylko z 1) poważnych powodów politycznych lub 2) nagłych przyczyn

 • Najpóźniej w dniu wejścia w życie takich działań państwo członkowskie musi poinformować o nich zarówno KE, jak i inne państwa członkowskie. W takiej sytuacji nie jest więc wymagana zgoda Rady, Komisji lub innych państw

Do góry