Ocena brak

Swoboda przepływu kapitału i płatności - WYJĄTKI OD ZASADY

Autor /michol Dodano /22.07.2011

* Państwa członkowskie mogą jednostronnie ograniczyć swobodę przepływu kapitału i  płatności pomiędzy sobą ze względu na:

1. Specyfikę własnego systemu podatkowego

2. Ochronę prawa krajowego

3. Politykę publiczną oraz bezpieczeństwo publiczne

!!!Nie jest więc możliwe powoływanie się na: moralność publiczną, jak w wypadku przepływu towarów, czy też na zdrowie publiczne, jak w wypadku przepływu osób!!!

Ad. 1

- Państwa czł mogą przyjąć własne przepisy podatkowe, w których zróżnicują podatników na podstawie ich pobytu lub miejsca zainwestowania kapitału.

- Mogą więc dyskryminować podatników płacących podatki w innych państwach członkowskich i uprzywilejowywać podatników własnych.

- Normy te nie mogą mieć jednak charakteru dyskryminującego z innych powodów, a ich podstawy nie może stanowić obywatelstwo podatnika

Ad. 2

- Szczególnie w sferze podatkowej, prewencyjnego nadzoru nad instytucjami finansowymi czy administracyjnego obowiązku zgłaszania przepływu kapitału

Ad. 3

- Ograniczanie inwestycji bezpośrednich polegających na dokonywaniu zakupi nieruchomości

Najczęściej z powyższych regulacji korzystają Austria, Dania, a także nowi członkowie UE podczas okresu przejściowego.

Ze względu na wiele przypadków dyskryminacji związanych ze swobodą przepływu kapitału i płatności państwa członkowskie na pocz. XXI w. Rozpoczęły realizację projektu połączenia swoich walut w ramach Unii Walutowej

Podobne prace

Do góry