Ocena brak

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa Onno Klopp

Autor /michol Dodano /22.07.2011

Rozpatrywanu tu problem bezpośredniej skuteczności prawa pierwotnego. O. Klopp był niemieckim adwokatem, który wystąpił o zgodę drugiej kancelarii w Paryżu. Wniosek odrzucono pomimo uzyskania przez Kloppa doktoratu na Uniwersytecie Paryskim oraz pomyślnego złożenia tam egzaminów adwokackich. Podstawę decyzji odmownej stanowił przepis prawa fr., zgodni z którym adwokat prowadzić może kancelarię tylko w jednym okręgu sądowym. Przepis nie wykluczał posiadania kancelarii w innym państwie.

Paryska Rada Adwokacka odwołała się od tej decyzji do Sądu Kasacyjnego , a on do ETS-u. ETS stwierdził, że wszelkie ogranizenia dotyczące swobody prow. dział. Gosp. na terytorium nnych państw czł. powinny być zniesione. Stwierdzono, że uniemożliwianie dostępu obywateli obcego państwa członkowskiego do zawodu adwokata , tylko dlatego, że posiadają oni kancelarię w innym państwie czł. stanowi naruszenie przepisu, który jest skuteczny bezpośrednio (gdyż Rada nie wydała regulacji w tej sprawie, choć powinna)

Podobne prace

Do góry