Ocena brak

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa Jean Thieffry (1977 r.)

Autor /michol Dodano /22.07.2011

Mecenas J. Thieffry, po uzyskaniu doktoratu na wydziale prawa belgijskiego uniwersytetu, rozpoczął praktykę w Brukseli. Wydział prawa Sorbony potwierdził równoważność jego dyplomu z dyplomami francuskimi i wydał mu zaświadczenie o zdolności prawnej do podjęcia praktyki adwokackiej we Francji. Jednak paryska Rada Adwokacka odmówiła mu wpisu na listę adwokatów, ze względu na brak kwalifikacji, polegający na nieposiadaniu dyplomu francuskiego.

Mecenas uznał, że nastąpiło naruszenie jego prawa do prowadzenia działalności gospodarczej, a Trybunał przyznał mu rację, orzekając, że wymaganie posiadania dyplomu miejscowego, w sytuacji gdy dana osoba posida prawnie uznany dyplom równorzędny, wydany w innym państwie czł. stamnowi naruszenie swobody prow. działalności gosp.

Podobne prace

Do góry