Ocena brak

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa Christosa Konstantinidisa

Autor /michol Dodano /22.07.2011

Dotyczyła zagadnienia nieuprawnionego ograniczania swobody dział.gosp. Orzeczono, ze z taką sytuacją mamy do czynienia tylko wtedy gdy dane działanie prowadzi do istotnej niewygody lub strat gospodarczych. Powodem w sprawie był grecki masażysta, pracujący na własny rachunek w Niemczech. Dysponował onświadectwem urodzenia wydanym w Grecji.

Próba zawarcie przez niego małżeństwa zakończyła się jednak komplikacjami, ponieważ w dokumantach niemieckich jego imię i nazwisko zostało przeinaczone i dopasowane do niemieckiej wymowy. Trybunał stwierdził, iż w przypadku występowania nazwisk pisanych w innym alfabecie, należy je reprodukować przez transliterację i bez tłumaczenia. Jednak nie miało to wpływu na naruszenie art. 43, gdyż nie doprowadziło to do istotnej niewygody, ograniczającej swobodę działaln.gosp.

Podobne prace

Do góry