Ocena brak

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej - ZAKAZ DYSKRYMINACJI

Autor /michol Dodano /22.07.2011

  • Zakaz dyskryminacji obcych obywateli UE oraz zakaz wprowadzania jakichkolwiek ograniczeńtej swobody.

  • Zabronione jest stosowanie dyskryminacji bezpośredniej, polegającej, np. na zakazie nabywania nieruchomości przez osoby niebędące obywatelami danego państwa czł.

  • Nie można także stosować dyskryminacji pośredniej, która wprawdzie nie jest oparta na kryterium obywatelstwa, ale skutkuje przede wszystkim do cudzoziemskich obywatelii UE. Np. wymóg znajomości języka danego państwa pośrednio dyskryminuje tylko cudzoziemców. Może więc być uzasadniony tylko wtedy, gdy wynika z interesu ogólnego, a celem jego wprowadzenia nie jest dyskryminacja.

  • Bezprawne ograniczanie tej swobody atło się przedmiotem kilku istotnych orzeczeń ETS-u

Podobne prace

Do góry