Ocena brak

ŚWIĘTY STANISŁAW - Informacje Ogólne

Autor /Onufry Dodano /02.11.2011

Biskup Stanisław był związany z opozycją antykrólewską. Stanął w obronie represjonowanych przez króla buntowników. Wiele wskazuje na to, że sam był aktywnym uczestnikiem buntu. Za udział w spisku król skazał Stanisława za zdradę. Synod biskupi i arcybiskup potępili biskupa Stanisława i uznali jego winę. Biskup krakowski został skazany na karę śmierci przez obcięcie członków. Surowy, wydany przez króla wyrok, wykraczał chyba poza normy ówczesnego obyczaju prawnego, ale bywał stosowany w przypadku oskarżeń o zdradę. Gall nie podważa winy biskupa, pisze jednak o Bolesławie, że "sam będąc pomazańcem nie powinien był pomazańca za żaden grzech karać cieleśnie.

Wiele bowiem mu to zaszkodziło, gdy przeciw grzechowi grzech zastosował i za zdradę wydał biskupa na obcięcie członków. My zaś ani nie usprawiedliwiamy biskupa zdrajcy, ani nie zalecamy króla, który tak szpetnie dochodził swoich praw..." Wersja Kadłubka, że zabił biskupa sam król, jest mało prawdopodobna. Do jej powstania przyczynił się fakt, że na czaszce znajdującej się w relikwiarzu świętego Stanisława w katedrze wawelskiej, są ślady tępego uderzenia w tył głowy. Rozwijający się od końca XII wieku kult biskupa Stanisława i legenda związana z jego osobą stały się podstawą do, dokonanej w 1257 roku, kanonizacji.

Podobne prace

Do góry