Ocena brak

Święty Jerzy

Autor /enej Dodano /08.01.2013

Św. Jerzy, żołnierz, męczennik (III/IV w.). Pochodził z Liddy (Azja Mniejsza). Zachowały się o nim nikłedane biograficzne, jednak są bardzo liczne i wczesne dowody kultu Świętego. Jego ojcem miał byćPers - Geroncjusz. Jerzy jako ochotnik wstąpił do legionów rzymskich. Doszedł do rangi wyższego oficera(trybuna?). Podczas prześladowań za czasów Dioklecjana jako chrześcijanin odmówił złożenia ofiarybóstwom rzymskim (305?). Poddano go okrutnym i długim męczarniom - według niektórych tekstówtrwały one aż 7 lat. M. in. przybijano go do krzyża, torturowano na katowskim kole. Umęczono go wDiospolis na terenie Palestyny Okrucieństwo zastosowane wobec św. Jerzego musiało być wyjątkowe,skoro wśród tak ogromnej liczby męczenników, którzy wówczas zginęli za wiarę, jemu nadano tytułWielkiego Męczennika. Do kultu i legendy o Świętym przyczyniły się wyprawy krzyżowe, z którychjedna stacjonowała pod Liddą. Za swego patrona uznają go: Anglia, Holandia, Niemcy, Szwecja, Litwa,Bośnia; archidiecezja białostocka, wileńska, diecezja pińska; m. in. miasta: Ferrara, Neapol. Pod wezwaniemśw. Jerzego powstało wiele bractw rycerskich oraz zgromadzeń zakonnych. Stał się patronem rycerzy,żołnierzy, ludzi mających związek z bronią i walką - rusznikarzy, zbrojmistrzów, puszkarzy, kawalerzystów,wojsk pancernych, także rolników, skautów i harcerzy. Jest orędownikiem podczas epidemiioraz w chorobach skóry, trądu.W ikonografii Święty ukazywany jest w krótkiej tunice jako rycerz na koniu zabijający smoka. Jego atrybutamisą: anioł z wieńcem laurowym lub z koroną, baranek, biała chorągiew lub lanca z czerwonymkrzyżem, koń, palma męczeństwa oraz m. in. przedmioty jego męki - gwoździe, kamień młyński i koło,miecz, smok u stóp, smok zabity.

Podobne prace

Do góry