Ocena brak

Święty Egwin

Autor /tina Dodano /09.01.2013

germ. eg- - miecz, -win - przyjaciel; przyjaciel miecza, wojownik.Św. Egwin, biskup. Kształcił się u benedyktynów w Worcester. Tam został mnichem, potem kapłanem.W 639 r. powołano go na biskupstwo w rodzinnym mieście. Reformator życia kościelnego. Bronił świętościmałżeństwa. Doradca Eldera, króla Mercji, jego syna Kenreda oraz Offy I, króla wschodnich Sasów.Podczas pobytu w Rzymie otrzymał od papieża zgodę na rezygnację z biskupstwa. W ostatnich latachżycia pełnił obowiązki opata w Evesham. Zmarł 30 grudnia 717 r.

Podobne prace

Do góry