Ocena brak

Święty Albin

Autor /fajka Dodano /08.01.2013

Św. Albin, biskup. Albin urodził się w szlacheckiej rodzinie w Brytanii. Od dzieciństwa żarliwie praktykowałpobożność; przyjął habit zakonny w Cincillae w pobliżu Angers. W roku 504, mając trzydzieścipięć lat, został wybrany opatem; urząd ten sprawował przez dwadzieścia pięć lat, aż do czasu, gdy zostałbiskupem Angers. Rządził diecezją aż do śmierci, co nastąpiło w roku 554. Jako zakonnik św. Albin byłdoskonałym wzorem cnót, zwłaszcza w modlitwie, umartwianiu się i posłuszeństwie. Nie dbał o siebie,żył tylko dla Chrystusa. Jako biskup gorliwie zarządzał diecezją przywracając wszędzie dyscyplinę; jakoczłowiek żył równie świątobliwie jak wtedy, gdy był zakonnikiem. Jego pokora była równa innym cnotom;sam uważał się za najlichszego ze sług Bożych.

Podobne prace

Do góry