Ocena brak

Świętość Kościoła

Autor /PimenII Dodano /05.12.2012

Jedna z głównych cech znamiennych dla Kościoła i jego członków, a zarazem artykuł wiary oparty na najwcześniejszych wyznaniach wiary (DH 1-2, 4, 5, 10-39, 41-43; ND 1-5, 9-10).

Przez Ofiarę, którą złożył Chrystus, przez Ducha Świętego i przez chrzest święty cały Kościół został uświęcony (Rz 5, 5; 1 Kor 6, 11; Ef 5, 25-27). Św. Paweł zwraca się do wspólnot chrześcijańskich jako do “świę-tych” (2 Kor 1, 1) albo do “powołanych świętych” (Rz 1, 7; 1 Kor 1, 2). Niekiedy chrześcijanie - np. donatyści - zbyt mocno podkreślali świętość Kościoła jako instytucji.

Prawda polega raczej na tym, że ze względu na obecne pielgrzymowanie Kościół stał się święty przez Ducha Bożego, że go nieustannie wspiera świadectwo wiary oddanych mu heroicznie niektórych członków, a mimo to (z powodu wielu grzechów popełnianych przez chrześcijan) potrzebuje on stale oczyszczenia (LG 8). Przy końcu świata Kościół niebieski, nowe Jeruzalem, zajaśnieje promienistą świętością (Ap 21, 2, 10-11; 22, 19).

Zob. cechy Kościoła, donatyzm, kanonizacja, święty, świętych obcowanie, uświęcenie.

Podobne prace

Do góry