Ocena brak

ŚWIĘCICKI JULIAN ADOLF

Autor /werciakol Dodano /31.03.2012

ŚWIĘCICKI JULIAN ADOLF, ur. 11 (13?) II 1848 (1850?) w Kozienicach, zm. 26 I 1932 w Warszawie, historyk literatury, poeta, krytyk. Jako chłopiec brał udział w powstaniu 1863. Studiował na wydziale hist.-filol. Szkoły Gł., ukończył ros. UW 1871. W 1872-1912 sekretarz gł. Rady Zarządzającej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. W 1888-90 czł. redakcji —> „Biblioteki Warszawskiej", 1898-1900 wydawnictwa —> Biblioteka Dzieł Wyborowych. Ogłaszał liczne wiersze w warsz. czasopismach (debiut w „Tygodniku Ilustr." 1872). Autor poematu Opętany, komedii wierszem O własnej sile (1884) i jednoaktówki U wrót szczęścia (1885) oraz wielu przekładów z literatury franc., hiszp., portugalskiej. Najpoważniejsze miejsce w jego dorobku zajęły studia historycznoliterackie. W Dziejach literatury powszechnej (t. 1-4 1880-97, Bibl. Najcelniejszych Utworów Literatury Eur.) opracował historię literatury chiń., arab., perskiej, jap. oraz hiszp. „złotego wieku", portugalskiej XVI w., franc. XVI-XVII w. W Bibliotece Dzieł Wyborowych wydał Historię literatury powszechnej w monografiach (t. 1-7 1901-03), obejmującą literatury: egipską, babilońsko-asyryjską, chiń., jap., arab., ind., perską, żydowską. Był czł. TOW, prezesem Warsz. Tow. Muzycznego i Zw. Weteranów 1863 (w okresie międzywojennym). Przyjaźnił się z Prusem, Sienkiewiczem, bywał w salonie Deotymy.

Zbiór poetów 3. J. A. S., „Tyg. Ilustr." 1932 nr 6.

Podobne prace

Do góry