Ocena brak

Świat islamu po II wojnie światowej. Konflikt bliskowschodni - Izrael po Beginie

Autor /Ezechiel Dodano /08.05.2012

 

W Izraelu - po wycofaniu się Begina - powstała w wyniku układu sił w par­lamencie sytuacja, w której niezbędny okazał się wymuszony sojusz Mapai i Ukudu.

Ich przywódcy - Szimon Perez oraz Icchak Szamir zmieniali się u steru rządów. Koalicja izraelska, często zależna od poparcia ze strony partii ortodok­syjnych, nie była w stanie dokonać istotnej zmiany w polityce wobec Arabów, która podążała nadal drogą prowadzącą do nikąd.

Po odejściu Szamira premierem Izraela został gen. Icchak Rabin.

Do góry