Ocena brak

Świadomość społeczna, wyobrażenia zbiorowe, ideologie, doktryny

Autor /Norbert Dodano /15.09.2011

Świadomość społ.: wzajemne powiązania i zintegrowana całość i treść życia duchowego, poglądów, wartości, idei, postaw i przekonań charakterystycznych dla danej zbiorowości, grupy społ. czy społeczeństwa. 

Wyobrażenia zbiorowe – jeden z podstawowych elementów świadomości społecznej. Całość utrwalonych i względnie stałych wyobrażeń, przekonań i uprzedzeń ponadjednostkowych, charakterystycznych dla członków określonej zbiorowości i przez nią wytworzonych.

Ideologiasystem mniej lub bardziej powiązanych ze sobą poglądów, nastawień, wierzeń, mitów i idei: religijnych, politycznych, naukowych, społecznych, prawnych itd. Prawdziwych lub fałszywych, wspólnych dla jednostek lub grup w określonym czasie i miejscu, zawsze łączących się z jakimś zespołem twierdzeń  wartościujących oraz dyrektywami działania.

Wyróżniamy:

- ideologię jawną – jasno sformułowaną

- ideologię ukrytą – nie jest sformułowana wyraźnie

Doktryny – zwarty system poglądów, założeń lub twierdzeń odnoszących się do pewnej dziedziny wiedzy lub fragmentu rzeczywistości, często uznawany przez twórcę doktryny lub jego zwolenników za jedyny prawdziwy. Doktryny: prawne, religijne, polityczne, wojenne, itp.

Podobne prace

Do góry