Ocena brak

ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA I JEJ FORMY

Autor /Alwin Dodano /20.09.2011

Świadomość społeczna jest efektem integracji gosp., politycznej, i kulturalnej. Uzewnętrznia się ona w postawach, zachowaniach a składają się na nią przekonania, wartości i oceny które prowadzą do podziału na „swoich” i :obcych” nie należących do narodu. Podstawowe elementy wynikające ze świadomości społecznej:  

1) Potrzeba patriotyczna - postawa solidarności i identyfikacji z narodem, przywiązania do własnego narodu, gotowość poświęcenia się dla jego dobra.

2) Postawa nacjonalistyczna - postawa idei stanowiących solidarność i służbę wobec narodu jako zadanie najważniejsze, ale połączone często z dążeniem do podporządkowania sobie innych narodów.

Podobne prace

Do góry