Ocena brak

Świadomość społeczna

Autor /John Dodano /29.07.2011

Obok reguł kształtujących działania ludzi kultura zawiera także idee kształtujące ich myślenie. Społeczna istota człowieka polega nie tylko na tym, że większość ludzkich działań nie jest sprawą prywatną, a realizowaniem narzuconych przez kulturę wzorów, ale także na tym, że idee, jakie formułujemy, nie są naszymi prywatnymi pomysłami, lecz czerpiemy je z kultury. Kultura dostarcza nam gotowych treści: wierzeń, przekonań, poglądów.

Ale kultura dostarcza nam przede wszystkim tego fundamentalnego narzędzia, bez którego myślenie i formułowanie jakichkolwiek przekonań byłoby niemożliwe, a mianowicie języka. W rozdziale tym poddamy analizie ten segment kultury, który zawiera podzielane w zbiorowości, zewnętrzne wobec każdej jednostki i narzucające się jej idee. Nazwaliśmy go kulturą idealną. Inny, bardziej tradycyjny termin to świadomość społeczna.

Podobne prace

Do góry