Ocena brak

Świadomość klasowa robotników

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

Giddens zaproponował 3 typy świadomości robotników:

  1. Zróżnicowań klasowych i potocznej świadomość – polega na tym, że robotnik umiejscawia swoją pozycję jako odrębną od innych

  2. Gdy istnieje odrębność interesów robotnika od innych klas i że między nimi jest konflikt

  3. Rewolucyjna – zakłada możliwość całkowitej transformacji porządku społecznego – pojawia się wizja nowego porządku

F. Parkin – świadomość robotników odniósł do pojęcia wartości politycznej

  1. Panujący system wartości politycznej – polega na akceptacji istniejącego układu stosunków, porządek uznaje się za sprawiedliwy i prawomocny

  2. Uporządkowany system wartości – oznacza przystosowanie do istniejącego statusu quo bez oceniania go; patrzy się pod kątem własnych interesów i przystosowuje się do niego

  3. Radykalny system wartości – odrzuca status quo i jest gotów do zasadniczych zmian tego porządku

Według D. Lockwooda istnieją trzy kategorie robotników:

  1. Typowy, – który silnie się identyfikuje za swoimi kolegami z pracy („my”), jest skłonny popierać partie socjaldemokratyczne, hut, górnictwa, grupy względnie izolowane

  2. Pracujący w rolnictwie i drobnym przemyśli – istnieją tu osobiste zależności od pracodawcy, są związani kontraktami, oczekując pewnych wskazówek od swoich przełożonych akceptują status quo

  3. Mobilny – zmienia często pracę, instrumentalny stosunek do partii, związków

Podobne prace

Do góry