Ocena brak

Świadomość klasowa

Autor /Abel Dodano /15.09.2011

Świadomość społeczna u Marksa jest związana z istnieniem tzw. klas dla siebie. Jest to zbiorowość wyodrębniona obiektywnie, na podstawie wspólnego położenia klasowego, charakteryzująca się intersubiektywną świadomością klasową – świadomością swojego położenia, wspólnych interesów, antagonizmów klasowych.

Charakteryzuje się więzią psychiczną, organizacją, ponadlokalną łącznością, jest zdolna być samodzielnym podmiotem procesu społecznego.

Termin „świadomość społeczna” odnosi się do dużej liczby zjawisk społecznych.

a) świadomość pozycji klasowej

- jest to rzeczywista pozycja danej osoby oraz jej stosunek do innych, również zajmujących tą pozycję; samoidentyfikacja z klasą, dawanie pierwszeństwa członkom swojej klasy

b) świadomość struktury klasowej

- rozpoznawanie pozycji klasowych charakterystycznych dla różnych zawodów

- przekonanie o istnieniu klasowych barier awansu społecznego osób uzdolnionych

- orientacja, gdzie leżą granice między różnymi klasami

- poczucie różnic klasowych w rozdziale władzy i przywilejów

c) świadomość interesu klasowego

- szereg przekonań od identyfikacji interesu osobistego z interesem klasy oraz rozróżniania interesów różnych klas, aż po skrajny pogląd, że konflikt klasowy jest nieuniknionym wynikiem sprzecznych interesów (stąd przekonanie o wzajemnej wrogości klas i pragnienie ruchu politycznego poświęconego wyłącznie interesom własnej klasy)

Podobne prace

Do góry