Ocena brak

Świadomość i ekspresja kulturalna

Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011

Ta kompetencja obejmuje świadomość lokalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturalnego oraz jego miejsca w świecie. Istotna jest więc znajomość najważniejszych dzieł kultury, w tym także tej współczesnej.

Ekspresja kulturalna jest niezbędna do rozwijania twórczych umiejętności, które mogą być skutecznie wykorzystane w wielu sytuacjach życiowych i zawodowych.

Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie mają stanowić, tzw. Europejskie Ramy Odniesienia, które są niezbędne każdemu obywatelowi UE, aby sprostał coraz to nowym wyzwaniom, jakie związane są z procesami globalizacyjnymi w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym.

Edukacja ma za zadanie odegrać decydującą rolę w umożliwieniu nabycia przez obywateli kompetencji kluczowych, dzięki którym łatwiej i szybciej będzie przebiegał proces dostosowywania się do zmian.

Omawiana problematyka jest szczególnie ważna dla tych grup społecznych, które ze względu na trudności edukacyjne, wynikające z wielu różnych przyczyn, wymagają specjalnej pomocy i wsparcia. Przykładami takich grup są osoby o niskich kwalifikacjach odstawowych, osoby przedwcześnie kończące naukę szkolną, długotrwale bezrobotne, osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne. Byłoby ogromną stratą, gdyby ten potencjał edukacyjny, który jest obecny w każdym człowieku, nie został właściwie wykorzystany.

Przed europejskimi systemami edukacyjnymi, w tym także przed polską oświatą, stoi ważne zadanie odpowiedniego zaplanowania i wprowadzenia wyżej omawianej tematyki – kompetencji kluczowych – do programów edukacyjnych, które będą prawidłowo realizowały te istotne społecznie zagadnienia.

Istnieje oczywiście szerszy aspekt spraw i tematów związanych z uczeniem się przez całe życie, które ze względu na swoją bogatą treść nie mogą być omówione w tym artykule, ale już dziś warto byłoby podjąć potrzebną dyskusję, która powinna dać nam odpowiedź na pytanie: w jaki sposób można na różnych poziomach kształcenia rozwijać kompetencje kluczowe, nie czekając na odgórne wskazówki i zalecenia.

Podobne prace

Do góry