Ocena brak

Świadectwa biblijne - Jezus prawdziwie zmartwychwstał

Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011

Powracając do centralnego miejsca zmartwychwstania w NT należy zauważyć,że śmierć zmartwychwstanie występują nierozdzielnie i łącznie tworzą paschę Chrystusa. Zmartwychwstanie byłoby niezrozumiałe bez śmierci, a śmierć jest dla zmartwychwstania (szczególnie u św. Jana, gdzie krzyż jest już ` wywyższeniem'). Pewnym jest, że bez śmierci i zmartwychwstania Chrystusa nie zostalibyśmy zbawieni.

Należy jednak uwypuklić znaczenie zmartwychwstania w oparciu o stwierdzenia, które mogą stanowić zasadnicze punkty odniesienia dla teologicznej refleksji nad tajemnicą Zmartwychwstałego.

Podobne prace

Do góry