Ocena brak

Świadczenia z tytułu choroby zawodowej

Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011

Chorobą zawodową jest choroba objęta wykazem chorób zawodowych , ustalonych w trybie rozporządzenia RM , spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy .

Choroba zawodowa - powstająca wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania forsownych czynności, lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia (hałas, nieodpowiednie oświetlenie, zapylenie, promieniowanie, związki chemiczne, zwiększone obciążenie psychiczne itp.). Choroby zawodowe występują po dłuższym okresie czasu przebywania w niesprzyjających warunkach a ich przebieg i leczenie jest równie długotrwale.

Choroby zawodowe są zazwyczaj chroniczne lub przewlekle, i często prowadza do trwałej utraty zdrowia. Chorobami zawodowymi mogą być zarówno takie, które dotykają w różnym stopniu całość populacji, jak również istnieją choroby charakterystyczne, występujące tylko (lub głównie) w wybranych grupach zawodowych.

Podobne prace

Do góry