Ocena brak

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Świadczenia opiekuńcze: Zasiłek pielęgnacyjny

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Zasiłek przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków na zapewnienie osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek przysługuje:

1.  niepełnosprawnemu dziecku;

2.  osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3.  osobie, która ukończyła 75 lat.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku  życia legitymującej się orzeczeniem  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku  do ukończenia 21 roku życia. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi miesięcznie 153,00 zł (art. 16 ust. 1, 2, 3 i 4). Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznano wyłącznie dzieciom niepełnosprawnym umieszczonym w rodzinach zastępczych, natomiast zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje pozostałym dzieciom umieszczonym w rodzinie zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia (art. 16 ust. 5 po zm.)

Podobne prace

Do góry