Ocena brak

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Inne świadczenia na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej: Świadczenie „na zagospodarowanie”

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Jest to  świadczenie uznaniowe przyznawane rodzinie zastępczej przez starostę w wysokości  do 150% podstawy. Każdorazowo rodzina zastępcza, która ma określone potrzeby związane  z przyjęciem nowego dziecka, np.: konieczność umeblowania pokoju dziecka, zakup niezbędnych mebli, urządzeń, sprzętu rehabilitacyjnego, przyborów szkolnych, konieczność podjęcia leczenia dziecka wnioskuje o pomoc „na zagospodarowanie” a starosta rozpatruje dany przypadek podejmując decyzję o wysokości pomocy, jej przyznaniu lub odrzuceniu wniosku. Od tej decyzji rodzinie przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. 

Podobne prace

Do góry