Ocena brak

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Inne świadczenia na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej: Świadczenie na pokrycie skutków zdarzenia losowego

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

W sytuacjach niekorzystnych dla dziecka i rodziny zdarzeń losowych, np: wypadek, konieczność leczenia i rehabilitacji, pożar, powódź, kradzież – rodzina  zastępcza może ubiegać się o dodatkowe świadczenie. Starosta może przyznać jednorazową pomoc pieniężną do wysokości 50% podstawy. Każdorazowo ma on obowiązek ocenić skutki zdarzenia losowego, oszacować szkody i ich skutki dla dziecka i rodziny. W zależności od tej oceny może on przyznać celową jednorazową  lub okresową pomoc. Może też jej odmówić.

Do góry