Ocena brak

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Inne świadczenia na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej: Pomoc dorosłym uczącym się wychowankom przebywającym w rodzinie zastępczej

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Jeżeli dorosły uczący się wychowanek pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym rodzina zastępcza zachowuje prawo do pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania.  W takiej sytuacji pełnoletni uczący się wychowanek przebywający dalej w rodzinie zastępczej nie otrzymuje pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie oraz pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i w uzyskaniu zatrudnienia. Pomoc ta będzie mu przyznana z chwilą ukończenia szkoły i usamodzielnienia.

Podobne prace

Do góry