Ocena brak

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Dodatki do zasiłku rodzinnego: Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Przywrócone  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego od 1 października 2008 roku zastąpią zaliczkę alimentacyjną.  Świadczenia te będą przysługiwać na dziecko, które ma zasądzone alimenty, ale ich egzekucja jest bezskuteczna: 

1)  do ukończenia 18 roku życia, lub

2)  do ukończenia 25 lat w przypadku dalszej nauki;

3)  powyżej 25 roku  życia bezterminowo, gdy dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Wzrośnie kryterium dochodowe uprawniające do  świadczeń do wysokości 725 złotych  na osobę w rodzinie. Wzrośnie także maksymalna kwota  świadczenia do wysokości 500 złotych. O świadczenia będzie się można starać po dwóch miesiącach bezskutecznej egzekucji alimentów od osoby zobowiązanej. Okres  świadczeniowy będzie obowiązywać od  1 października do 30 września kolejnego roku.  Świadczenia alimentacyjne wypłacać będą gminy

Do góry