Ocena brak

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Dodatki do zasiłku rodzinnego: Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu  w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i na każde następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego (nowe świadczenie wprowadzone po skardze konstytucyjnej RPO i RPD w art. 12a ustawy o  świadczeniach rodzinnych w wersji nadanej przez ustawę z dn. 22 kwietnia 2005 r.  o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej). 

Podobne prace

Do góry