Ocena brak

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Dodatki do zasiłku rodzinnego: Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Dodatek przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka (art. 9 ust. 1); przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku  życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka (art. 9 ust. 2). Dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości 1000,00 zł (art. 9 ust. 3).

Podobne prace

Do góry