Ocena brak

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Dodatki do zasiłku rodzinnego: Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka (art. 12 ust. 1), jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców, ponieważ: - drugi rodzic nie żyje; - ojciec dziecka jest nieznany. Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie  żyją (art. 12 ust. 2). Dodatek przysługuje w wysokości 170,00 zł miesięcznie na dziecko (art. 12 ust. 3), nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci.

W przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności  lub znacznym stopniu niepełnosprawności dodatek przysługuje w wysokości 250,00 zł  na dziecko, nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci. W przypadku, gdy dochód  rodziny nie przekracza 50% kwot podstawy kwotę dodatku zwiększa się o 50 zł na pierwsze dziecko,  nie więcej niż 100 zł na wszystkie dzieci (art. 12 ustawy o świadczeniach rodzinnych w wersji nadanej przez ustawę z dn. 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej). 

Podobne prace

Do góry