Ocena brak

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Dodatki do zasiłku rodzinnego: Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych  z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.  Dodatek wypłaca się jeden raz w roku,  we wrześniu, w wysokości 100,00 zł na dziecko (art. 14).

Podobne prace

Do góry