Ocena brak

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Dodatki do zasiłku rodzinnego: Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:   

1.  w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny  i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko albo (art. 15 ust. 1 pkt 1 po zm.)     

2.  w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce  w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko. (art. 15 ust. 1 pkt 2). Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września  do czerwca następnego roku kalendarzowego (art. 15 ust. 2).

Podobne prace

Do góry