Ocena brak

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Dodatki do zasiłku rodzinnego: Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Dodatek  przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

a)  do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

b)  powyżej 16 roku życia do ukończenia 24  roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności (art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2). 

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

a)  60,00 zł na dziecko niepełnosprawne do ukończenia 5 roku życia; 

b)  80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Podobne prace

Do góry