Ocena brak

SWAP-y walutowe (currency swaps)

Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011

Istota swapu walutowego polega na tym, iż strony transakcji przekazują sobie wzajemnie, w momencie zawarcia kontraktu, określone sumy pieniężne wyrażone w dwóch różnych walutach i zwracają je sobie w czasie obowiązywania umowy według ustalonego planu regulującego zasady i terminy płatności odsetek i amortyzacji kapitału. Kalkulacja przepływów pieniężnych między stronami kontraktu dokonuje się na podstawie zarówno stałej, jak i zmiennej stopy procentowej. Walutowe operacje swapowe nie są rejestrowane w bilansie, lecz są traktowane jako pozabilansowe płatności terminowe. Zaletą swapu walutowego jest możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym. Swap walutowy polega na tym, iż jedna strona posiada określoną walutę potrzebuję natomiast innej. Kontrakt swap zostaje zawarty, jeżeli jedna strona oferuje drugiej określoną kwotę nominalną w jednej walucie w zamian za jej równowartość w innej walucie, np. strona A posiada marki i chce je wymienić na dolary, a strona B posiada dolary i chce je wymienić na marki; dla tej sytuacji będzie właśnie właściwy walutowy kontrakt swap.

Walutowy kontrakt swap składa się z 3 etapów:

  • początkowa wymiana kapitału, polega na wzajemnym dostarczeniu sobie przez strony umowy odpowiedniej sumy dewiz według uzgodnionego kursu wymiany, jest to zatem rzeczywista wymiana gotówki między stronami kontraktu.

  • okresowa wymiana płatności odsetek, tu przedmiotem wymiany są płatności odsetek w wysokości ściśle uzgodnionej między stronami.

  • końcowa wymiana zwrotna kapitału, polega na przeprowadzeniu transferu dewiz w odwrotnym kierunku niż miało to miejsce w etapie pierwszym.

W praktyce najczęściej walutowe kontrakty nie odbywają się bezpośrednio między przedsiębiorstwami, między nimi pojawia się bank (instytucja finansowa), który aranżuje transakcję swapową, obsługuje płatności drugiego etapu i otrzymuje w zamian jakąś prowizję.

 

Podobne prace

Do góry