Ocena brak

Św. Tomasz z Akwinu - gradualizm

Autor /Lily Dodano /07.04.2011

 

- żył w latach 1225-1274

- twórca gradualizmu

- łac. gradus - stopień

- świat został stworzony przez Boga , ale praca nad nim została już zakończona

- Bóg nadal sprawuje nad nim opiekę, choć nie wszystko dzieje się za jego sprawą

- świat materialny jest sam w sobie wartościowy, choć wyżej od niego jest oczywiście świat duchowy

- oba porządki - wieczny i doczesny - nie stoją w opozycji do siebie, lecz stanowią uzupełniającą się całość

- wszechświat przedstawiony jako szereg stopni dążących do Boga

- istoty ziemskie są stworzone są na podobieństwo boskie - ale w różnych stopniach

- stopniowanie od przyrody, materii bez życia, przez materię ożywioną, ludzi, anioły do Boga

- każdy stopień ma swoje prawa, żaden nie jest lepszy

- etyka wymaga, aby każdy żył według stopnia, do którego należy

- nie ma przeciwności pomiędzy światem a Bogiem, w tym boskim porządku świata swoje miejsce ma każde stworzenie, stan i klasa

 

Podobne prace

Do góry