Ocena brak

Św. Jan Fidanza - Bonawentura (1221 - 1274) - Ontologia

Autor /Miecio Dodano /13.07.2011

Bytem i najwyższym dobrem jest Bóg, który jest bytem pierwszym i niepochodnym. Świat widzialny został stworzony w czasie. Materia rozważana sama w sobie nie istnieje. Bonawentura wykorzystał matafizykę światła do wytłumaczenia natury materii. W jego przekonaniu światło jest siłą działającą w materii, formą, jest w każdym ciele, stanowi powszechną formę ciał. Poza  światłem ciała mają swoiste formy, które decydują o odrębności zjawisk.     

Materia jest jednorodną możliwością przyjmowania różnorodnych zarodków rzeczy. Zarodki te to myśli boże, które wywołują celowy, kierowany rozwój  świata zjawisk. Materia najpierw przyjmuje „zarodki zjawisk”, uzyskując formę cielesną, następnie „zarodki wspólne”, „pierwiastkowe”, „mieszane” itd., aż dojdzie do pełni istoty. Dusza ludzka jest formą i substancją mogącą istnieć samodzielnie.   

Podobne prace

Do góry