Ocena brak

SUWERENNOŚĆ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU - Sprawa SPUC

Autor /Kazik Dodano /22.07.2011

  • Dotyczyła aborcji,

  • Trybunał uznał, iż w ogóle nie posiada jurysdykcji w stosunku do krajowego ustawodawstwa irlandzkiego dotyczącego zagadnień wykraczających poza granice prawa wspólnotowego.

  • W tym zakresie prawo wspólnotowe nie może więc narzucać swych zasad konstytucyjnych innym państwom członkowskim.

Podobne prace

Do góry