Ocena brak

SUWERENNOŚĆ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU - Sprawa Simmenthal

Autor /Kazik Dodano /22.07.2011

  • Jakie skutki powstają w sytuacji zaistnienia kolizji pomiędzy prawem wspólnotowym a krajowym? – bezpośrednio obowiązujące wspólnotowe akty prawne wywierają w wewnętrznym porządku prawnym dwa skutki.

  • Przez samo wejście w życie uniemożliwiają stosowanie jakiegokolwiek przepisu prawa wewnętrznego, który jest z nim sprzeczny.

  • Powodują, że wejście w życie nowej normy prawa wewnętrznego jest niemożliwe w takim zakresie, w jakim byłaby ona sprzeczna z normami wspólnotowymi. Tym samym można wnioskować, iż następuje dwustopniowe ograniczenie suwerennej swobody decyzyjnej państw członkowskich.

Podobne prace

Do góry