Ocena brak

SUWERENNOŚĆ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU - Sprawa J.E. Humblet

Autor /Kazik Dodano /22.07.2011

  • Trybunał wypowiedział się odnośnie do skutków kolizji norm wspólnotowych oraz krajowych.

  • Wniosek powoda o uchylenie aktu prawa belgijskiego oddalono, stwierdzając, że instytucje wspólnotowe nie mają kompetencji w zakresie unieważniania aktów legislacyjnych lub administracyjnych państw członkowskich.

  • Jeżeli trybunał stwierdzi sprzeczność obu systemów prawnych, to państwo członkowskie samo powinno uchylić akt swojego prawa wewnętrznego.

  • Instytucje wspólnotowe nie mogą unieważniać aktów przyjętych przez suwerenne państwa członkowskie.

Podobne prace

Do góry