Ocena brak

SUWERENNOŚĆ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU - Sprawa Flaminio Costa

Autor /Kazik Dodano /22.07.2011

  • Dodano nowy element czasowego wymiaru funkcjonowania Wspólnoty. Ponieważ utworzono ją na czas nieograniczony, to transfer suwerennych praw państwowych spowodował ich „trwałe ograniczenie, które nie może być cofnięte przez późniejsze działania jednostronne”. Podtrzymano tezę, iż Wspólnota uzyskała „kompetencje wywodzące się z ograniczenia praw suwerennych” państw członkowskich.

Podobne prace

Do góry