Ocena brak

SUWERENNOŚĆ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU - Orzeczenie w sprawie rolniczki Liselotte Hauer

Autor /Kazik Dodano /22.07.2011

  • Powoływanie się przez osoby fizyczne na konstytucyjne prawo krajowe w celu podważenia norm wspólnotowych nie uzyskiwało akceptacji Trybunału.

  • Trybunał zapewnił, iż Traktat gwarantuje poszanowanie podstawowych praw człowieka.

  • Prawo własności jest gwarantowane w systemie prawa wspólnotowego, a akty tego prawa, ograniczające możliwość zakładania winnic w niektórych regionach, nie naruszają go. Ograniczenia te stanowią funkcję ogólnych interesów Wspólnoty i nie wkraczają w sferę indywidualnego prawa własności.

Podobne prace

Do góry