Ocena brak

SUWERENNOŚĆ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU - Orzeczenie Internationale Handelsgesellschaft

Autor /Kazik Dodano /22.07.2011

  • Sprawa prymatu prawa wspólnotowego w stosunku do konstytucji państw członkowskich.

  • Stwierdzono, że prawo wspólnotowe nie może być uchylane przez normy prawa krajowego, „jakkolwiek byłyby wyrażone”. Gdyby tak się stało, to prawo wspólnotowe utraciłoby swój charakter wspólnotowy.

  • Skuteczność środków wspólnotowych nie może być więc podważana przez stwierdzenie, że są one rzekomo sprzeczne z prawami fundamentalnymi sformułowanymi w konstytucji państwa członkowskiego czy też z zasadami jego struktury konstytucyjnej.

  • Uznano więc prymat prawa wspólnotowego nad prawem konstytucyjnym państw członkowskich

  • Orzeczenie to było wielokrotnie podważane przez trybunały konstytucyjne tych państw.

Podobne prace

Do góry