Ocena brak

SUWERENNOŚĆ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU

Autor /Kazik Dodano /22.07.2011

Podstawową zasadę prawa wspólnotowego stanowi zasada supremacji tego prawa w stosunku do prawa krajowego.

  • Zasada ta nie posiada wyraźnej podstawy traktatowej.

  • Powstała w wyniku aktywistycznej i teleologicznej jego interpretacji, dokonywanej przez Trybunał. Założono bowiem, iż prawo wspólnotowe musi posiadać tę samą treść we wszystkich państwach członkowskich, a tym samym powinno przeważać nad prawem krajowym w przypadku konfliktu. Gdyby tak nie było, to nie istniałaby możliwość jego skutecznego oraz jednolitego wykonywania.

Supremacja praw wspólnotowego oraz bezpośrednia skuteczność jego norm w sposób oczywisty ograniczają zakres suwerenności wykonywanej przez państwo członkowskie. W tym też kontekście problemy te podejmowane były w licznych orzeczeniach Trybunału.

Podobne prace

Do góry