Ocena brak

Suszenie termiczne

Autor /hanula Dodano /12.04.2013

Suszenie termiczne może być zrealizowane przez odparowanie wodyz powierzchni materiału ogrzewanego, względnie przez wymrażaniewody i sublimację metodą liofilizacji. Termiczne suszenie materiałówprzez odparowanie wody związane jest ściśle ze sposobem doprowadzaniaciepła do suszonych materiałów. Tak więc w przypadku ogrzewaniamateriałów przez przewodzenie mamy do czynienia z suszeniem kontaktowym,natomiast konwekcyjne metody suszenia dominują przy ogrzewaniukonwekcyjnym i radiacyjnym. Innym bardzo ważnym uwarunkowaniemsposobu suszenia i rodzaju zastosowanej suszarki jest stanskupienia i postać materiału suszonego. W związku z tym, że termiczne suszenie zawsze dokonuje się przez odparowanie wody z powierzchniciała, decydującym o intensywności tego procesu czynnikiem będziezawsze możliwie maksymalne rozwiniecie powierzchni parowania.Dzieje się tak w przypadku dyspersyjnych technik suszenia zapewniającychdaleko posunięte rozdrobnienie materiału suszonego w gazachlub innych płynach suszących.Kinetykę suszenia materiałów można zilustrować wykresem zależnościzmian średniej wilgotności materiałów w czasie, względniewykresem zmian szybkości suszenia w zależności od średniej wilgotnościmateriału.

Okres ten kończy sięwraz z osiągnięciem tzw. wilgotności krytycznej (X kr.). W drugimokresie suszenia (C—D) mamy do czynienia z początkiem malejącejprędkości suszenia spowodowanej zanikaniem ciągłej warstwy wodnejna powierzchni materiału i pojawieniem się na powierzchni tzw. plamsuchych. W tym okresie suszenia zaczyna oddziaływać na szybkośćsuszenia dyfuzyjny ruch wewnętrzny wilgoci, który może mieć różnycharakter (linie przerywane) zależy od struktury materiału i aktywnościwodnej. W trzecim okresie suszenia (D—E) mamy do czynieniaz szybkim spadkiem prędkości suszenia (wydłużania czasu suszenia)ponieważ suszenie w tym zakresie, aż do osiągnięcia wilgotnościrównowagowej (Xr) limitowane jest dyfuzją wilgoci z wnętrza materiałudo suchej powierzchni zgodnie z działaniem gradientu stężeniowegoi temperaturowego. Dalsze suszenie materiałów po przekroczeniupunktu (E), czyli po osiągnięciu wilgotności równowagowej jest szczególniepowolne i może wiązać się z rozkładem materiału termolabilnego,gdyż następuje tu na ogół usuwanie szczątkowej wilgotności i wodyzwiązanej koloidalnie.

Podobne prace

Do góry