Ocena brak

Supraśl

Autor /grapcio Dodano /24.01.2013

Miasto na Wysoczyźnie Białostockiej, nad Supraślą (dopływem Narwi), na terenie Puszczy Knyszyńskiej, 5 tys. mieszkańców.
Pierwsze wzmianki z XIV w., od 1498 siedziba Bazylianów, największy rozwój na pocz. XIX w., prawa miejskie w 1861, od końca XIX w. utrata znaczenia na rzecz
Białegostoku. W XVII i XVIII w. jeden 
z ważniejszych ośrodków unickich. Miasto zniszczone w 1944. Obecnie jest ośrod­kiem przemysłu drzewnego, popularną miejscowością wypoczynkowo-turystyczną. Od 2002 r. posiada status uzdrowiska
Zachowały się: drewniany dworek Zacher-tów z 1822 r., pałac Bucholtzów z przełomu XIX i XX w., barokowy kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy, dawna drewniana karczma z przełomu XVIII i XIX w., dom tkaczy z I poł. XIX w., kościół p.w. MB Królowej Polski (d. ewangelicki) z 1885 r., cmentarz z czę­ścią ewangelicką z kaplicami grobowymi z XIX w. i katolicką (dawniej unicką) z kaplicą z końca XIX w..
Na pd. od rynku pobazyliański zespół klasztorny, obecnie klasztor prawosławny. Barokowy pałac archimandrytów (opatów) 1635-55, zniszczony w 1944, zrekonstru­owany 1960. Cerkiew obronna p.w. Zwiastowania NMP z pocz. XVI w., zni­szczona w 1944, obecnie odbudowywana. Budynki klasztorne z XVII w. Późno-barokowa dzwonnica-brama z 1696, cerkiew p.w. św. Jana Teologa z 1888 r.

Podobne prace

Do góry